Select Page

SKLEP O SPREMEMBI MERIL ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2020/2021

Sprememba sklepa se tako nanaša na popravek prvega in drugega odstavka 4. točke sklepa iz leta 2008 in sicer tako, da v primeru, da se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina kot materni jezik), matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.

(Skupno 58 obiskov, današnjih obiskov 1)