Select Page

VZGOJNO DELOVANJE

Vzgojni načrt

Vodja: mag. Helena Arzenšek Krajačič

Vzgojni načrt šole izhaja iz ciljev osnovnošolskega izobraževanja, zapisanih v Zakonu o osnovni šoli. Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena tega zakona ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v njegovo uresničevanje. Oblikujejo ga delavci šole v sodelovanju s starši, učenci in sodelavci šole. Sprejme ga svet zavoda.  

Na podlagi Vzgojnega načrta smo oblikovali Pravila šolskega reda, kjer smo natančneje opredelili dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja. Določeni so vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda sta dopolnjena z vzgojnim delovanjem v razmerah, povezanih s covidom-19. Posebno pozornost bomo namenili ozaveščanju učencev za odgovorno, strpno in socialno sprejemljivo vedenje, v okviru preventivnih in proaktivnih dejavnosti pa bomo izvajali delavnice za krepitev duševnega zdravja otrok ter varno in spodbudno učno okolje in se tako povezovali s prednostno nalogo šole.

(Skupno 559 obiskov, današnjih obiskov 1)