Select Page

ERASMUS+ 2 – MOBILNOSTI

Prva mobilnost na Norveško

Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela. Naša osnovna šola se je prvič srečala s tem projektom v šolskem letu 2012/2013, ko smo pridobili sredstva za izvajanje tedaj Comenius projekta, ki je potekal od 2012 do 2014. Naslov projekta je bil SPEČE EVROPSKE LEPOTICE – CENIMO STARODAVNE TRADICIONALNE OBRTI »SLEEPING EUROPEAN BEAUTIES—LET’S CHERISH ANCIENT TRADITIONAL CRAFTS«. V projektu so sodelovale šole iz Poljske, Nemčije, Turčije in Slovenije. Drugi projekt smo izvajali v letih od 2016 do 2018, naslov projekta pa je bil MLADI PODJETNI EVROPEJCI – »YOUNG ENTERPRISING EUROPEANS«. V njem so sodelovale šole iz Poljske, Hrvaške, Grčije, Italije in Slovenije. V letošnjem letu pa smo dobili kar dva projekta, in sicer BODIMO KREATIVNI IN SE UČIMO Z UMETNOSTJO ter NOVI MEDIJI V SODOBNI DRUŽBI. V slednjem sodelujejo šole iz Nemčije – Paul-Hey-Mittelschule (srednja šola, Gauting blizu Münchna), Norveške – Østerås skole, (nižja srednja šola, Østerås v bližini Osla), Danske – Risingskolen (osnovna in srednja šola, Odense), Slovaške – Zakladna skola Pavla Marcelyho (osnovna in srednja šola, Bratislava), Portugalske – Agrupamento de Escolas de Mortágua (osnovna in srednja šola, Mortágua) in Slovenija – OŠ Dolenjske Toplice. Zaradi nenehnega spreminjanja medijev in novic ter njihovega vpliva na ljudi, še posebej na mlajše generacije, je cilj projekta odkriti, katere medije uporabljajo mladi, kako in kje objavljajo novice ter kako preverijo resničnost le-teh in tudi kako poznajo in upoštevajo varnost osebnih podatkov. Tekom projekta bodo učenci spoznavali medije, primerjali in spremljali objave ter odziv na isto novico v različnih državah. Izdelali bodo tudi svojo okolje za objavo novic ter raziskovali, kako objava novic vpliva na bralce oziroma gledalce. Medije bodo raziskovali tekom projekta na matični šoli in okolici ter tudi preko delavnic na mobilnostih v drugih državah. Na koncu projekta bo nastal vodnik varnega obnašanja na spletu ter smernice, kako razlikovati med resnično in lažno novico, ki bosta objavljena na vsaki spletni strani šole – članici projekta. Tekom projekta bo nastajal blog ali spletna stran, kjer se bodo objavljali rezultati dela, ki ga bodo lahko spremljali vsi (učenci, starši, lokalna skupnost …). Hkrati pa bodo učenci in učitelji bogatili znanje angleščine ter spoznavali zgodovinske, geografske ter kulturne značilnosti partnerskih držav. V okviru projekta načrtujemo 6 mednarodnih izmenjav. Prva mobilnost je potekala od 21. 11. 2019 do 25. 11. 2019 na Norveško. Udeležila sta se je dva učitelja, Antonija Mklavčič-Jenič in Dejan Žnideršič. Mobilnost je bila namenjena usklajevanju in načrtovanju sodelujočih partnerjev znotraj projekta. V času mednarodne izmenjave smo spoznali mesto Oslo ter norveško šolo Østerås skole. Šolo obiskuje 450 učencev, zaposlenih je 45 delavcev. Nahaja se v kraju Østerås, občina Bærum, ki leži približno 20 minut iz glavnega mesta Oslo. Področje je primestno, učenci pa izhajajo iz mešanih družbenih okolij. Bærum je občina s približno 120 000 prebivalci, ki se trudi, da bi bilo šolstvo v občini kar najbolj uspešno. Na šoli poučujejo več tujih jezikov: francoščino, španščino in nemščino. Učenci lahko izberejo tudi izbirne vsebine: dejavnosti na prostem, programiranje, podjetništvo, mednarodne odnose. Vsi učenci so od občine Bærum za uporabo v šoli dobili svoje iPade. Druga izmenjava bo namenjena tako delu učencev kot učiteljev, udeležili pa se je bodo 3 učitelji in 5 učencev. Potekala bo od 2. 3. 2020 do 6. 3. 2020 na Danskem, tema izmenjave bo “Kako mladi ljudje berejo novice”. Tretja mobilnost bo potekala na Slovaškem v času od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020, tema izmenjave bo “Resnične novice – lažne novice”. Od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 se bomo podali v Nemčijo, kjer bomo raziskovali, kakšne zgodbe spletejo enake novice v različnih okoljih. Od 15. 3. 2021 do 19. 3. 2021 pa sledi še zadnja mobilnost z učenci – obiskali bomo šolo na Portugalskem, raziskovali bomo različne socialne medije. Ob koncu šolskega leta 2020/2021 pa se bodo vsi partnerji srečali v Dolenjskih Toplicah, kjer bomo analizirali delo v projektu in projekt tudi zaključili. Tekom projekta se bo najmanj 20 učencev in najmanj 11 učiteljev udeležilo mednarodnih izmenjav. Tako učenci kot učitelji bodo v projektu spoznavali vsebino projekta, geografske, kulturne in zgodovinske posebnosti posameznih držav. Komunikacija med partnerji bo potekala v angleščini, ki jo bodo sodelujoči še izboljšali.

Antonija Miklavčič-Jenič prof. (vodja projekta), Dejan Žnideršič prof.

Erasmus+ NOVI MEDIJI V DEMOKRATIČNI DRUŽBI, delo v projektu v 1. letu

V začetku šolskega leta 2019/2020 smo se v okviru projekta Erasmus+ Novi mediji v demokratični družbi, ukvarjali z dokončno pripravo projekta. Usklajevali smo jo na prvi mobilnosti projekta, ki je potekala od 21. 11. 2019 do 25. 11. 2019 na Norveškem. Norveška šola Østerås, pod znano Holmenkollenško skakalnico v bližini Osla, je tudi nosilka in vodilna država znotraj projekta. Mobilnosti sta se udeležila dva učitelja: vodja Antonija Miklavčič-Jenič, prof. in Dejan Žnideršič, prof. Poleg usklajevanja celotnega projekta, je bila pomembna tema tudi uskladitev mobilnosti znotraj pouka vseh partnerskih držav.

Sledilo je delo v samem projektu. Na šoli so se učenci vključili v interesno dejavnost, kjer so pripravljali vsebine projekta. V okviru projekta so sodelujoči učenci predstavili sebe,  svojo družino, interese, najljubše jedi, glasbo… Predstavitve smo poslali partnerskim šolam. Učenci so pričeli z medsebojno komunikacijo. Le ta je bila usmerjena predvsem na mobilnosti in iskanje gostujočih gostiteljev.

V času pred božičem smo vse sodelujoče države pripravile predstavitev praznovanja božiča, ki je v vseh članicah pomemben družinski praznik. Največ razlik je le v številu prostih dni.

Za lažji pregled dejavnosti znotraj projekta, so člani naše skupine pripravili dvoletni koledar. V njem so zapisane dejavnosti projekta, ki se bodo izvajale, velik poudarek pa je na posameznih mobilnostih. Koledar je opremljen s fotografijami posameznih članic, recepti tradicionalnih jedi, namigi, ki se nanašajo na vsebino dela. Koledar smo poslali vsem članicam, sami pa smo ga izobesili v kotiček projekta na šoli.

V okviru projekta smo izpeljali natečaj za logotip projekta. V njem so sodelovali učenci naše šole. Prispelo je 20 logotipov, ki so bili zelo domiselno izdelani.  V januarju so člani tima Erasmus+ – učenci in učitelji glasovali za najboljši logotip. Največ glasov sta dobila logotipa učencev 9. a razreda, Jana Tisovca (prvo mesto) in Krištofa Bučarja (drugo mesto). Oba smo poslali na glasovanje za logotip projekta na Dansko.

V decembru smo pripravili anketo v vseh partnerskih državah na temo NEMESIS – JAZ IN MOJE NOVICE. Anketo smo ponudili staršem in tudi učencem.

V anketi je sodelovalo 520 učencev, od tega kar 167 iz Slovenije (bilo je več deklet kot fantov). Učenci iz 9. r, ki so vključeni v projekt, so pri dodatnem pouku matematike in pri interesni dejavnosti, rezultate ankete vseh članic projekta obdelali in pripravili povzetke.

Starost anketiranih učencev je bila od 10 do 18 let, večina učencev pa je bila stara 13 let.

Večina učencev pridobi novice preko TV, socialnih medijev in interneta. Najmanj pa uporabljajo kot vir novic časopis. Podobno je tudi v Sloveniji, le da so pri nas na tretjem mestu prijatelji in družina. Podobne rezultate je bilo za pričakovati, saj mladi dandanes vse manj berejo, zato tudi ne posegajo po časopisu.

Učenci menijo, da njihovi starši dobijo novice v glavnem preko TV ter interneta in spletnih strani, pa tudi radia. Takšen rezultat je tudi v Sloveniji.

Mlade dandanes zanimajo predvsem novice iz sveta športa, kriminala ter splošne novice. Tudi v Sloveniji je šport na 1. mestu.

Učenci so mnenja, da njihove starše zanimajo splošne novice, šport in lokalne novice. Tudi v Slovenije smo podobnega mnenja, le da naši učenci mislijo, da naše starše zanimajo tudi novice o zdravju.

Zanimivo je bilo vprašanje, kako pogosto spremljajo otroci novice skupaj s starši. Odgovor je bil včasih, daleč za tem odgovorom pa običajno. Iz tega sledi, da se otroci in starši ob spremljanju novic običajno ne družijo.

Na podobna vprašanja so odgovarjali tudi odrasli. V anketi je sodelovalo 402 odraslih, od tega 287 žensk in 115 moških. Tudi tu je bilo več žensk kot moških (kar 119 oseb iz Slovenije).

Starost odraslih je bila od 40 do 50 let.

Odrasli v večini pridobijo novice na internetu, TV in socialnih medijih. Tudi v Sloveniji je tako. Če primerjamo z odgovori učencev, je pri obeh anketah na prvem mestu internet, drugo in tretje mesto pa se zamenjata (torej internet in socialni mediji).

Naši starši so menja, da otroci dobimo v večini novice na internetu, socialnih medijih ter pri prijateljih in družinah. Vendar je pri nas na prvem mestu TV.

Starše najbolj zanimajo splošne novice, lokalne in zdravje. Podobno je tudi v Sloveniji.

Starši so mnenja, da otroke zanimajo novice o zabavi, športu, načinu življenja (modi…). Tu se malo motijo, kajti učence res zanima šport, pa tudi kriminal in splošne novice.

Tudi starši so mnenja, da le včasih starši in otroci skupaj spremljajo novice.

V anketi smo opazili, da se rezultati po posameznih državah ne razlikujejo. Prav tako smo opazili, da starši otroke dobro poznajo. Mogoče pa bi bilo dobro, da bi v bodoče kakšno novico pogledali skupaj in se tudi na ta način družili.

V januarju smo organizirali predstavitev Erasmus+ projektov na šoli (sodelujemo namreč v dveh), za starše in učence. Povabili smo predvsem starše učencev od 7. do 9. razreda. Druženje pa smo izkoristili še za ureditev formalnosti za mobilnosti znotraj obeh projektov.

Za mobilnost na Dansko pa smo se preizkusili tudi v snemanju filma, kjer smo  predstavili našo šolo. Učenci so napisali scenarij, določili novinarje in sodelujoče ter posneli film. Pri delu so bili zelo vztrajni in kritični, zato so posamezne posnetke večkrat ponavljali. Seveda pa so se ob tem tudi zabavali in zbirali ideje za pripravo valete.

Bližala se je druga mobilnost na Dansko, ki je bila načrtovana od 1. 3. 2020 do 7. 3. 2020. Na mobilnost naj bi odšlo poleg učiteljev,  tudi pet učencev devetih razredov. V tem času so se razmere znotraj evropskih držav spremenile, pojavile so se prve okužbe z novim virusom covid-19. Zaradi varnosti, se učenci mobilnosti niso udeležili. Mobilnost je potekala na Danskem, v mestu Odense.  Sodelovalo 14 učiteljev in 25 učencev. Iz Slovenije sva se je udeležili Antonija Miklavčič-Jenič, prof. in Helena Jordan, prof. Potovanje in delo je potekalo po urniku, ki ga je gostujoča država pripravila za vse sodelujoče.

Že prve dni je učence čakala pomembna naloga, izbira logotipa celotnega projekta. Vsaka država je predstavila dve ideji. Izmed vseh je logotip našega učenca, Jana Tisovca, dosegel daleč največ glasov in predstavlja logotip celotnega projekta. Za tako prepričljivo zmago Janu iskreno čestitamo.

V okviru projekta smo si tudi ogledali mesto Odense. Gostujoči učenci so v vlogi vodičev razkazali Hans Christian Andersenovo mesto. V njem imajo označeno Andersenovo pot (stopinje po pločniku), ki nas vodi od rojstne hiše do hiše, kjer je pisatelj stanoval. Na poti je veliko skulptur, ki prikazujejo like iz njegovih pravljic.

Spoznavali smo dansko kulturo in zgodovino, si ogledali nacionalno televizijo, njihovo šolo,  preizkusili tradicionalne jedi, se družili z učenci in učitelji, analizirali rezultate ankete o branju novic, in načrtovali delo za mobilnost na Slovaško v aprilu.

V sredini marca pa so se razmere v vseh evropskih državah še zaostrile. V kratkem času so se morale šole prilagoditi novemu načinu dela – učenje na daljavo. Delo znotraj projekta smo prestavili na ugodnejši čas, prav tako pa tudi vse mobilnosti.

Zelo nam je žal devetošolcev, ki so veliko vložili v projekt, pa se niso mogli udeležiti nobene mobilnosti.

Načrt mobilnosti  v šolskem letu 2020/2021 se bo spremenil. Upam, da se bodo vse mobilnosti lahko izvedle. Učenci, ki so sedaj v 7. ali 8. razredu, bodo imeli možnosti sodelovati v projektu in se udeležiti mobilnosti. Vsekakor je to odlična priložnost spoznavati pouk, delo in življenje šole v tujini, kulturo in življenje ljudi, zgodovino … in se izpopolnjevati v jeziku ter samostojnosti. 

Vodja projekta, Antonija Miklavčič-Jenič, prof.

Helena Jordan, prof.

V okviru projekta Erasmus + Novi mediji v demokratični družbi smo v času od 4. 4. 2022 do 8. 4 2022 izvedli že peto mobilnost projekta na Slovaško. Mobilnosti sta se udeležili dve učiteljici, vodja projekta Antonija Miklavčič-Jenič in Maja Bobnar.

Tokrat nas je gostila Zakladna skola Pavla Marcelyho, osnovna šola v centru Bratislave, ki jo obiskuje okoli 800 učencev. Šola je dobro opremljena z IKT opremo, velik poudarek pa je na učenju tujih jezikov. Slovaški učenci imajo kar 4 ure tedensko angleščino že od 1. razreda, od sedmega razreda naprej pa dobijo še nekaj ur nemščine. V okolici imajo zelene površine, igrišče in kotičke za druženje učencev. Šola je ena izmed najuspešnejših šol prestižnega dela Bratislave – Ružinov.  V sklopu šole ni otroškega vrtca.

Učenci so bili na zadnji mobilnosti našega projekta kar precej okrnjeni, saj so manjkali učenci iz Slovenije in Nemčije. Ekipe iz Portugalske, Norveške in domačini Slovaki, so se ukvarjali z novimi mediji. Tokrat so si izbrali različne aktualne teme, jih raziskali ter svoja razmišljanja ponesli preko različnih socialnih omrežij v svet. Kar nekaj časa bodo spremljali, kako se novice preko novih medijev – družabnih omrežij širijo. O nevarnostih na spletu in zaščiti pa so nam predavali tudi slovaški strokovnjaki za internetno varnost in policistka.

Kot na vseh mobilnostih do sedaj, smo tudi v Bratislavi obiskali župana. Le ta nam je predstavil življenje in ideje za nadaljnji razvoja kraja, zanimal pa se je tudi o krajih iz katerih prihajamo. V mednarodnih projektih vidi priložnost za spoznavanje različnih kultur, izmenjavi idej ter sklepanju prijateljstev. Pripravil nam je prikupna darila.

V nadstropju pod prostori občine, so nas prijazno sprejeli na lokalni televiziji Ružinov. Po kratkem ogledu le nekaj majhnih prostorov in studia, smo posneli predstavitev našega projekta. V razgovoru so sodelovali tako učenci kot učitelji. Oddajo si lahko ogledate na spletni strani televizije https://www.tvr.sk/tvprogram/svet-ruzinova/svet-ruzinova/2022-04-08-185000-0.

Ogledali smo si tudi prostore TV TA3 nacionalne televizije. Res, da se TV hiši ne moreta primerjati po opremi in prostorih, vendar pa so v obeh strokovnjaki, ki vsakodnevno skrbijo za pretok informacij.

Seveda brez preizkušnje lokalne hrane in ogledov mestnih znamenitosti ne gre. Bratislava je mesto, ki ima bogato zgodovino. Ogledali smo si bratislavski grad, na katerem je bil v času Marije Terezije sedež kraljevskega guvernerja ter bližnjo cerkev-gotsko katedralo sv. Martina, v kateri so kronali madžarske kralje. Ne smemo pa pozabiti na slavne skladatelje, ki so delovali v starem mestnem jedru; Mozart, Haydn, Beethoven, Liszt and Salieri. 

Celotno mesto smo si ogledali  iz razglednega UFO stolpa ob Novem mostu čer reko Donavo.

Najslavnejši pa je prav gotovo bratislavski cestni delavec, ki nas opazuje iz cestnega jaška.

Teden bivanja pri gostoljubnih Slovakih je hitro minil. Zgodovina Slovakov in Avstrijcev je tesno povezana, zato smo si v petek, zadnji dan mobilnosti, ogledali še avstrijsko prestolnico Dunaj, kjer so bili vodiči po mestu kar slovaški učenci, ki so nam predstavili zanimivosti Dunaja.

Čaka nas še zadnje dejanje našega projekta – mobilnost v Slovenijo. Le ta bo od 30. 5. do 3. 5 2022 na OŠ Dolenjske Toplice in se je bodo udeležili učitelji sodelujočih šol v projektu. Poudarek bo na evalvaciji projekta, desimilaciji ter iskanju poti za sodelovanje v prihodnosti.  

Zahvaljujemo se našim gostiteljem, ter vse člane projekta vabimo na mobilnost v Slovenijo, ki bo tudi zaključek projekta.

 

Vodja projekta Antonija Miklavčič-Jenič, prof., Maja Bobnar, prof.

Po dveh letih izvajanja projekta Erasmus + nam je uspelo izvesti prvo mobilnost tako z učenci kot učitelji.

V hladnem nedeljskem jutru smo se 6. marca 2022 zbrali pred šolo. Mobilnosti na Portugalsko smo se udeležili učenci devetih razredov: Maša Čuk, Lara Klobučar, Kristjan Kren, Gašper Škoda in Žan Vrtar, spremljali pa sta nas učiteljici mag. Helena Arzenšek Krajačič, prof. in vodja projekta Antonija Miklavčič-Jenič, prof. Vsi smo aktivno sodelovali v projektu.

Pot nas je vodila preko Dunaja in z letalom do Lizbone. Od tu pa še 2,5 ure vožnje s kombijem do manjšega mesta Mortágue. Mortágua leži v osrčju Portugalske, skoraj na sredini med Portom na severu in Lizbono na jugu. Gostila nas je Agrupamento de Escolas de Mortágua (osnovna in srednja šola). Šolo sestavljajo tri izobraževalne ustanove: osnovna šola MortáGua, osnovna šola José Lopes de Oliveira in srednja šola João Lopes de Morais.  Šola zaposluje približno 110 učiteljev, ki poučujejo približno 900 učencev.

V nedeljo zvečer so nas prijazno sprejele portugalske družine. Pri  njih smo bivali celoten teden.

V ponedeljek smo spoznali še ostale udeležence 4. mobilnosti: učence in učitelje iz Slovaške, Nemčije, Norveške in Portugalske. Danci se mobilnosti niso udeležili, saj so sredi projekta odstopili. Učenci in učitelji portugalske šole so nam pripravili kulturni program, mimohod z  našimi zastavami in poskrbeli za slavnostno vzdušje ob našem prihodu. Že v ponedeljek smo si ogledali celotno šolo in vrtec. Vsi učenci imajo pouk do 17.00. Opazovali smo prvošolce, ki so se kljub pozni uri mirno in tiho učili. Vrtec in šola za prve tri razrede je na drugi lokaciji, prostori so dobro opremljeni, novi in zelo čisti. Šoli za učence od 4. do 11. razreda pa je na lokaciji, kjer smo imeli večino naših aktivnosti. Ti dve šoli sta starejši, učilnice bolj preproste, učenci hodijo v šoli obuti in oblečeni v jakne, saj je v razredih precej hladno. Učenci imajo okoli 13. ure enourni odmor, ki je namenjen kosilu in druženju. Večina je po kosilu na športnem igrišču ali se družijo na klopcah na dvorišču šole. Ogledali smo si tudi mesto Mortagua z lokalnim muzejem in obiskali župana, ki nas je sprejel v mestni hiši.

Torkovo jutro smo pričeli z obiskom pouka, nadaljevali z družabnimi igrami, preko katerih smo se dobro spoznali. Sledilo je skupinsko delo na temo vojne v Ukrajini in medijev. Vsako skupino so sestavljali člani iz različnih držav. Vsak udeleženec je predstavil pogled njegove države na vojno v Ukrajini, raziskovali smo tudi vpliv medijev na življenje ljudi in novice, ki se pojavljajo v različnih medijih. Pripraviti smo morali TV novico, ki smo jo ob koncu tedna posneli. Naš pogled je bil kritičen, primerjali smo različne novice, ki so dostopne na spletu, dopolnjevali pa smo jih tudi z lastnimi izkušnjami. Predvsem norveški in slovaški učenci poznajo veliko ukrajinskih ljudi, ki so se že umaknili iz Ukrajine.

Sreda je bila namenjena spoznavanju znamenitosti Portugalske. Najprej smo si ogledali botanični vrt ob dvorcu Cocao, nato pa še Coimbro – četrto največje mesto Portugalske. Samo mesto Coimbra je zelo lepo, leži pa na hribčku ob reki Mondego. Slovi po najstarejši univerzi na Portugalskem. Ob ogledu fakultet smo opazili kar nekaj študentov oblečenih v dolge črne halje. Izvedeli smo, da so bile ravno te halje navdih za oblačilo Harry Potterja, saj je pisateljica J.K. Rowling kar nekaj let preden je napisala prvo knjigo o Harryu Potterju živela na Portugalskem. V Coimbri smo spoznali znameniti portugalski Fado, to so ljubezenske balade, ki so jih fantje peli kot podoknice svojim izbrankam. Zanimivo je, da se je tradicionalno ohranilo, da gledalci namesto aplavza ob koncu pesmi tiho odkašljajo z »hkmh«. To pomeni, da jim je bilo všeč.

 

Tudi športno smo bili aktivni na naši mobilnosti. Reka Mondego priteče tudi v Montágua. Le tu je zgrajeno umetno jezero, ki napaja hidroelektrarno. Ob jezeru je rekreacijski center ter hotel. Letošnje leto je gladina vode v jezeru zelo nizka, kar pa nas ni oviralo, da smo se preiskusili v kanuizmu in vožnji s supi. Naši ekipi je zelo dobro šlo, nekateri učenci pa so preverjali temperaturo vode, saj so kar nekajkrat padli vanjo. Včasih nehote, največkrat pa ravno obratno.

Večer pred našim uradnim zaključkom so popestrili starši naših gostiteljev in kuharji šolske kuhinje. Pripravili so polno mizo portugaslkih jedi. Manjkalo ni ne mesa, rib in seveda sladic. Vse smo poskusili in se pošteno najedli.

V petek smo dokončali delo v skupinah in si ogledali videoposnetke. Prav  zanimivo je bilo opazovati sebe in skupino pri TV poročanju. Vse skupine so svoje prispevke odlično pripravile. Ob zaključku so nam naši portugalski gostitelji spet pripravili svečano zaključno prireditev. Zbrala se je cela šola in nas spet pozdravila z navdušenjem. Popoldne so se poslovili učenci iz Norveške in Nemčije, Slovenci in Slovaki pa v soboto zjutraj. Od portugalskih gostiteljev in staršev smo se poslovili pred šolo. Obljubili smo si, da se bomo dopisovali in se v prihodnjih letih še srečali. Vse smo povabili tudi na obisk v Slovenijo.

V soboto pa sta nas naši učiteljici odpeljali v Ocenarium v Lizboni. V središče stavbe je velik akvarij, ki sega več nadstropij. Sam ocenarium ima več kot 8000 živali, ki živijo v vodi in ob njej. Na žalost nismo imeli časa, da si ogledamo vse zbirki, ki so v celotni stavbi. Skupaj s Slovaki smo se vkrcali na letalo iz Lizbone proti Dunaju. Večer se je že prevesil v noč, ko smo prispeli na Dunaj. Med letom smo uživali v pogledu na razsvetljene vasi in mesta pod nami. Na Dunaju je sledilo še zadnje slovo od Slovakov, ki so se odpravili proti Bratislavi.

V Dolenjske Toplice smo se vrnili v nedeljskih jutranjih urah. Starši so nas že nestrpno čakali, saj nas niso videli celoten teden.

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam omogočili, da smo lahko potovali na Portugalsko, predvsem pa našim gostiteljem s katerimi smo stkali nepozabne vezi. Delo v projektu teče naprej. Mogoče bomo imeli srečo in se udeležili še kakšne mobilnosti. Že v aprilu sledi mobilnost na Slovaško, v juniju pa se vsi skupaj zberemo pri nas v Sloveniji. Za vse nas je bila ta mobilnost nepozabna izkušnja, lepo doživetje, pridobili smo veliko znanja, razvijali smo kritičen pogled na medije in spoznali izkušnje drugih učencev.

Z obiskom  ostalih udeležencev projekta v Sloveniji, pa se dvoletni projekt, ki se je izvajal tri leta končuje. V njem smo izvedeli veliko o novih in sodobnih medijih, ki igrajo v današnjem času pomembno vlogo. Prepotovali smo pot spoznanja od pomembnosti medijev na mišljenje ljudi, odkrivanja lažnih novic, odvisnost od medijev do vpliva na svetovno politiko in žal tudi zlorabe medijev in vojne v Ukrajini.

 

Učenci in učitelji 4. mobilnosti na Portugalsko

 

Projekt Erazmus +, se že vrsto let ukvarja z izmenjavami predvsem učencev in občasno osebja. Projekt, ki smo se ga lotili je bil imenovan Nemesis, ki se ukvarja s sodobnim novinastvom. Čez leto smo se ukvarjali s pisanjem člankov, anketami in analizami, pripravljali smo se na izmenjavi in še veliko več. Na začetku leta smo uredili »kotiček« na hodniku na predmetni stopnji. V kotičku je plan dela za celotno leto, načrtovane izmenjave in naloge za učence. V kotičku smo se tudi zbirali in načrtovali delo. Začeli smo z načrtovanjem filma, ki bi predstavil našo šolo in oblikovanjem logotipa za program Nemesis. Logotip smo načrtovali in izdelovali kar nekaj mesecev, dokončali pa januarja. Najboljši logotip je naredil, ki je kasneje tudi zmagal. Njegov logo je zmagal v celotnem projektu, kar je odličen dosežek v evropskem merilu. Ko smo zaključili z logotipi, smo se osredotočili na film, ki naj bi predstavil našo šolo drugim članicam projekta. Najprej smo načrtovali celoten filmček, kako bi ga posneli in kako bi izgledal. Lotili smo se snemanja, ki ga je sestavljal studijski del in terenski del. Ciljali smo na format televizijskih novic, kar nam je tudi odlično uspelo. Ko smo posneli, so posnetki leteli v post-produkcijo, kjer je filmček dobil končno podobo. Februar je bil zelo zanimiv mesec, saj smo se srečali z novinarko Barbaro Barbič in gostovali v radijski oddaji Hudo na nacionalki. Pa gremo od začetka. Barbara Barbič nam je predstavila novinarski poklic, različne vrste medijev in njene izkušnje. Ko nam je tako predavala smo se veliko naučili, kar nam je kasneje pri pisanju zelo koristilo. 18. februarja, v oddaji Hudo smo sodelovali štirje učenci in učiteljica. Podali smo svoje mnenje o srednjih šolah in informativnih dnevih, šoli na splošno in še več. Tudi tam smo se veliko naučili, saj smo dobili tudi voden ogled radijskega dela RTV-ja iz prve roke. Medtem ko smo hodili po stavbi smo se tudi veliko pogovarjali in razbili kar nekaj mitov o radiu in medijih na splošno. Od začetka leta je bila na spletni strani šole anketa. Vprašalnik je bil namenjen staršem in otrokom. Odgovarjali so koliko spremljajo novice, kakšne novice berejo, gledajo ali poslušajo in s kom jih spremljajo. To smo kasneje analizirali in naj bi predstavili sošolcem, vendar nam to ni uspelo zaradi trenutne zloglasne situacije. Morali bi iti tudi na izmenjave: Dansko in Slovaško, vendar se tudi to ni izšlo za učence. Res je škoda, da nismo šli, saj bi s tem nadgradili vso naše delo, s katerim smo včasih zamujali, vendar smo ga naredili. Konec koncev je izmenjava nagrada za delo čez celo leto. Torej če potegnemo črto in izvzamemo famozne izmenjave, je bilo leto uspešno. Prinesli smo nagrado za najboljši logotip v Slovenijo in končno naredili filmček, ki bi predstavljal šolo. Se pogovarjali z novinarji in govorili v pravi, pravcati pogovorni oddaji na nacionalnem radiu. Sicer nismo nikogar gostili ali kam šli čez mejo, kar je namen tega projekta, vendar smo se veliko naučili in naredili. To je bilo grenko-uspešno Erazmus leto. Luka Čuk, 9. a
 
(Skupno 473 obiskov, današnjih obiskov 1)