Select Page

TEHNIŠKI DNEVI 2021/2022

 

Koordinatorica načrtovanja in izvedbe je Helena Jordan. Tehniške dneve izvajamo v vseh razredih osnovne šole in se povezujejo s cilji tehnike in tehnologije. Pri tehniških dnevih učenci preverjajo in uporabljajo tehniška znanja, pridobljena pri pouku in povezana z znanji iz drugih predmetov, za reševanje problemov spreminjanja narave. V projektno zasnovanem delu odkrivajo probleme in jih po svojih močeh in zmožnostih organizirano rešujejo. Iz spoznanj in izkušenj črpajo nove pobude za nadaljnje učenje.

Učenci:

  • povezujejo teorijo s prakso in ob delu razširjajo znanje o tehniki, tehnologiji in ekonomiki dela ter odnosih med ljudmi,
  • razvijajo kulturo dela in pravilen odnos do njega,
  • sodelujejo v vseh delovnih fazah od načrtovanja, konstruiranja, sporazumevanja, uresničevanja do vrednotenja rezultatov,
  • razvijajo svoje inventivne sposobnosti,
  • spoznavajo svet dela in poklicev, odkrivajo lastne interese in sposobnosti ter se poklicno usmerjajo,
  • vzgajajo se za kritičen in odgovoren odnos do naravne in kulturne dediščine,
  • navajajo se na gospodarno izrabo energije, časa in gradiv,
  • spoznavajo varnostne ukrepe pri delu, razvijajo spretnosti in navade pri uporabi varnostnih ukrepov in zaščitnih sredstev,
  • oblikujejo pozitiven odnos do varovanja svojega zdravja in zdravja drugih.
 
RAZPORED TEHNIŠKIH DNI za leto 2021/2022
 
razred  tehniški dnevi    datum izvedbe   vodja tehniškega dne  predvideni stroški  
1. razred stare hiše maj/junij 2022 Tatjana Gorenc /
reciklirnica marec/april 2022 Tatjana Gorenc /
podjetniški dan – spretni prstki po dogovoru Tatjana Gorenc /
2. razred reciklirnica januar 2022 Miroslava Horvat, prof. /
gibanje marec 2022 Miroslava Hrovat, prof. /
podjetniški dan po dogovoru Miroslava Hrovat, prof. /
3. razred reciklirnica maj 2022 mag. Urška Bučar, prof. /
Od skice do zemljevida oktober 2021 mag. Urška Bučar, prof. /
podjetniški dan november 2021 mag. Urška Bučar, prof. /
4. razred vodohran september 2021

Irena Glavan,

Špela Mrvar, prof.

/
podjetniški dan november 2021

Irena Glavan,

Špela Mrvar, prof.

/
svetilnik  januar 2022

Irena Glavan,

Špela Mrvar, prof.

/
obdelava različnih gradiv  marec 2022 Irena Glavan, Špela Mrvar, prof. /
5. razred hladilna torba oktober 2021

Katja Bučar, prof.,

Maja Bobnar, prof.

/
izkoristimo moč vetra november 2021

Katja Bučar, prof.,

Maja Bobnar, prof.

/
podjetniški dan november 2021

Katja Bučar, prof.,

Maja Bobnar, prof.

/
kolesarjenje april 2022

Katja Bučar, prof.,

Maja Bobnar, prof.

/
6. razred merjenje po dogovoru Danica Petric, prof. /
podjetniški dan november 2021 Helena Jordan, prof. /
eksperimenti po dogovoru Anja Hace, mag. prof. /
Bistra – tehniški muzej (CŠOD) 17. 12. 2021

Helena Jordan, prof.

Gašper Štih, prof.

prevoz, vstopnina,

delavnica

7. razred eksperimenti po dogovoru Anja Hace, mag. prof.  
podjetniški dan november 2021 Helena Jordan, prof. /
soline in solinarstvo (CŠOD) 31. 1.–4. 2. 2022

   Jasmina Kokalj, prof.

Igor Kovač, prof.

prevoz, bivanje
elektrotehnika po dogovoru Helena Jordan, prof. /
8. razred astronomija 17. 9. 2021 Helena Jordan, prof. delavnice
  podjetniški dan november 2021 Helena Jordan, prof.   /
spoznavajmo poklice –Terme Krka po dogovoru Helena Jordan, prof.  
muzej premogovništva Velenje  (CŠOD) 22. 2. 2022 Helena Jordan, prof. prevoz, vstopnina
9. razred Podjetniški dan november 2021 Helena Jordan, prof. /
astronomija 17. 9. 2021 Helena Jordan, prof. delavnice
Steklarna Rogaška Slatina 9. 9. 2021 Helena Jordan, prof. prevoz
izdelava izdelkov za valeto junij 2022

Marija Murn,

Anja Hace, prof.

/
 
 a
 
 
u
 
 
 
(Skupno 828 obiskov, današnjih obiskov 1)