Select Page

POUK, ZVONJENJE

 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA
Predura 7.30-8.15 Predura 7.30-8.15
1., 2. razred 3., 4., 5. razred 6.-9. razred
1. ura 8.20-9.05 1. ura 8.20-9.05 1. ura 8.20-9.05
malica 9.05-9.25 malica 9.05-9.25 2. ura 9.10-9.55
2. ura 9.25-10.10 2. ura 9.25-10.10 malica 9.55-10.15
3. ura 10.15-11.00 3. ura 10.15-11.00 3. ura 10.15-11.00
4. ura 11.05-11.50 4. ura 11.05-11.50 4. ura 11.05-11.50
kosilo (OPB) 11.50-12.10 5. ura (OPB) 11.55-12.40 5. ura 11.55-12.40
5. ura (OPB) 12.10-12.55 kosilo (OPB) 12.40-13.00 6. ura 12.45-13.30
6. ura (OPB) 13.00-13.45 6. ura (OPB) 13.00-13.45 kosilo 13.30-13.50
7. ura (OPB) 13.50-14.35 7. ura (OPB) 13.50-14.35 7. ura 13.50-14.35
8. ura OPB 14.35-16.00 8. ura OPB 14.35-16.00  

 

Ocenjevalne konference v šolskem letu 2021/2022

OCENJEVALNA  OBDOBJA  TRAJANJE  DATUM OCENJEVALNE KONFERENCE RAZRED
prvo ocenjevalno obdobje od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2022

 25. 1. 2022 (torek)

26. 1. 2022 (sreda)

od 1. do 5. razreda

od 6. do 9. razreda

drugo ocenjevalno obdobje od 1. 2. 2022 do 24. 6. 2022

9. 6. 2022 (četrtek)

16. 6. 2022 (četrtek)

9. razred

od 1. do 8. razreda

 

POČITNICE v šolskem letu 2021/2022

 POČITNICE TRAJANJE
jesenske 25. oktober – 1. november 2021
novoletne 25. december–2. januar 2022
zimske 28. februar–4. marec 2022
prvomajske 27.  april–2. maj 2022
poletne 27. junij–31. avgust 2022

 

Govorilne ure

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo po razporedu, ki je objavljen v letnem koledarju – 2. torek v mesecu od 7.00 do 7.30 ter od 16.00 do 18.00. Izvajale se bodo v več različnih oblikah: osebno na šoli, na povabilo učitelja/razrednika, videokonferenčno, preko elektronske pošte in izjemoma tudi telefonsko.

V novembru 2021 in marcu 2022 so govorilne ure po predmetih. To pomeni, da lahko starši razgovor opravijo tudi pri učiteljih, ki poučujejo posamezne predmete, in nerazrednikih. Učitelji imajo enkrat mesečno termin govorilnih ur v dopoldanskem času – predvidoma 2. torek v mesecu med 7.00 in 7.30, prav tako tudi učitelji podaljšanega bivanja po dogovoru s starši.

Učitelji imajo pogovorne ure za učence. Na njih se individualno pogovorijo s posamezniki o reševanju težav, izboljšanju učnega uspeha, medsebojnega odnosa … Na pogovorne ure se učenec učitelju predhodno najavi, na individualno pogovorno uro pa lahko učenca povabi tudi učitelj.  

 

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2021/2022

  1. skupni roditeljski sestanek – torek, 7. 9. 2021: skupni/oddelčni
  2. skupni roditeljski sestanek – predavanje za starše: torek, 15. 2. 2022 (PASTI IN ZABLODE SODOBNE VZGOJE, Mateja Petric, Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto)
  1. roditeljski sestanek – november 2021, marec in april 2022 (Tretji roditeljski sestanek je tematski. Pripravijo ga razredniki in se nanaša na učne, vzgojne, druge posebnosti v posameznem oddelku ali razredu. Tematski roditeljski sestanek izvedemo tudi pred odhodom v šolo v naravi, prehodom v višjo triado in v srednjo šolo.)
  1. roditeljski sestanek – zaključni evalvacijski sestanek posameznega oddelka – v času od 6. 6. do 17. 6. 2022 (Ob zaključku šolskega leta bo razrednik pripravil in staršem predstavil analizo dela, analizo učne uspešnosti učencev, pregled opravljenih dejavnosti in aktivnosti v oddelku.)
(Skupno 1.938 obiskov, današnjih obiskov 1)