Select Page

NARAVOSLOVNI DNEVI 2021/2022

Naravoslovni dnevi so načrtovani po razredih. Koordinator načrtovanja in izvedb je vodja naravoslovnega aktiva, Špela Murn, mag. prof.

Cilji naravoslovnih dni so, da učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom, in ga povezujejo v dejavnosti, ki jih spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, obenem pa omogočajo uporabo znanja.  Učenci intenzivno doživljajo naravo, odkrivajo njene lepote in vrednote, oblikujejo pozitiven odnos do narave, življenja, učenja in dela. Zavedajo se pomena varovanja zdravja in okolja.

RAZPORED NARAVOSLOVNIH DNI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

razred naravoslovni dnevi  datum izvedbe  vodja naravoslovnega dne  predvideni stroški 
1. razred VSUO oktober 2021 Mojca Kranjc, prof. /
sistematski pregled po dogovoru Mojca Kranjc, prof. prevoz
tradicionalni slovenski zajtrk november 2021 Mojca Kranjc,  prof. /
2. razred VSUO oktober 2021 mag. Rosana Dular, prof. /
tradicionalni slovenski zajtrk november 2021 mag. Rosana Dular, prof. /
železniška in avtobusna postaja oktober 2021 mag. Rosana Dular, prof. /
3. razred sistematski pregled   po dogovoru Nina Pavlin , prof. prevoz
tradicionalni slovenski zajtrk november 2021 Nina Pavlin , prof. /
VSUO oktober 2021   Nina Pavlin , prof. /
4. razred VSUO oktober 2021

Irena Glavan,

Špela Mrvar, prof.

/
tradicionalni slovenski zajtrk november 2021

Irena Glavan,

Špela Mrvar, prof.

/
Slovenski šolski muzej in ZOO Ljubljana junij 2022

Irena Glavan,

Špela Mrvar, prof.

prevoz,

vstopnini

5. razred Kostanjeviška jama, Galerija Božidarja Jakca po dogovoru

Katja Bučar, prof.,

Maja Bobnar, prof.

prevoz,

vstopnina

VSUO oktober 2021

Katja Bučar, prof.,

Maja Bobnar, prof.

/
tradicionalni slovenski zajtrk november 2021

Katja Bučar, prof.,

Maja Bobnar, prof.

/
6. razred sistematski pregled po dogovoru razrednik prevoz
tradicionalni slovenski zajtrk november 2021 Špela Murn, mag. prof. /
VSUO oktober 2021 Helena Jordan, prof. Gašper Štih, prof. /
7. razred učne vsebine v domu Burja (Morje, ali te poznam?)  februar 2022

  Jasmina Kokalj, prof.,

Igor Kovač, prof.

prevoz,

bivanje

tradicionalni slovenski zajtrk november 2021 Špela Murn, mag. prof. /
VSUO oktober 2021

Jasmina Kokalj, prof.,

Igor Kovač, prof.

/
8. razred VSUO oktober 2021 razrednik /
sistematski pregled po dogovoru razrednik /
tradicionalni slovenski zajtrk november 2021 Špela Murn, mag. prof. /
9. razred tradicionalni slovenski zajtrk   november 2021 Špela Murn, mag. prof. /
  VSUO   oktober 2021   razrednik /
brezogljična šola   po dogovoru

Anja Hace, mag. prof.,

Špela Murn, mag. prof.

/
(Skupno 799 obiskov, današnjih obiskov 1)