Select Page

PROJEKTI 2021/2022

Dan odprtih vrat 

Vodja: Dejan Žnideršič, prof. 

Dan odprtih vrat bo skupaj z zaključno prireditvijo potekal junija 2022 na zunanjih površinah šole. Naša šola bo na stojnicah predstavila projekte, šolske dejavnosti, krožke ter interesne dejavnosti, ki jih bomo izvajali tekom šolskega leta. Obiskovalci bodo imeli možnost, da se preizkusijo na spremljajočih delavnicah, prireditev pa bo spremljal še kulturni program.

 

Prednovoletna prireditev

Vodji: Dejan Žnideršič, prof., mag. Urška Bučar, prof. 

Prednovoletno prireditev bomo pripravili v sodelovanju s prednovoletnim bazarjem. Učenci bodo decembra na zunanjih površinah šole na prireditvi prikazali svoje talente. Izvedli bomo avdicijo za izbor točk, učence bomo k sodelovanju povabili na začetku šolskega leta.

 

Prednovoletni bazar

Vodja: Helena Jordan, prof.

V prvem tednu decembra bodo učenci in učitelji za starše in občane pripravili prednovoletni bazar. Izpeljali ga bomo na zunanjih površinah šole in obogatili z dekoracijo okolice šole, s prižigom lučk in z nastopi naših učencev.

Vsebinsko bo zasnovan v dveh delih:

  • tradicionalni bazar s pestro ponudbo izdelkov, s katerimi si polepšamo praznične dni,
  • prodaja izdelkov posameznih oddelčnih skupnosti, ki jih bodo učenci in učitelji izdelali pri razrednih urah in na podjetniškem dnevu.

Pri ustvarjanju bo poudarek na oblikovanju izdelkov iz naravnih materialov. Namen vseh praktičnih dejavnosti je, da učenci svoja znanja o gradivih in njihovi obdelavi uporabijo pri izdelavi dekorativnih in uporabnih izdelkov, ki jih predstavijo širši javnosti. Pri oblikovanju izdelkov učenci izražajo svojo osebno ustvarjalnost, oblikujejo čut za estetiko, navajajo se na kulturno obnašanje in enakovredno delitev dela v skupini ter na ekonomično uporabo materiala. Zavedajo se pomena uporabe naravnih materialov za izdelavo izdelkov in znajo svoje delo ter izdelke kritično ovrednotiti.

 

NA-MA POTI (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

Vodja: Danica Petric, prof. 

Naš VIZ sodeluje v projektu NA-MA POTI kot razvojni VIZ. V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja.

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc učencev, kot so pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa pri učencih razvijajo tudi ustvarjalno in inovativno reševanje problemov, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost.

Uspešno izvedena strategija obsega celovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta NA-MA POTI, kar se udejanja na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije.

https://1ka.arnes.si/a/f7c0c52b

Valeta

Vodji: Marija Murn, Anja Hace, prof.

V sredo, 15. 6. 2022, bomo z devetošolci organizirali zaključno prireditev – valeto. Priprave na prireditev bodo potekale celo šolsko leto. Sem sodi organizacija plesnega tečaja, priprave na slovo od šole ter organizacija same valete. V projekt bomo vpeli vse učence, pri čemer bova pomagali obe razredničarki in po potrebi drugi učitelji. Namen prireditve je predstaviti generacijo šoli in staršem, podeliti priznanja in nagrade ter se posloviti ob zaključku devetletnega osnovnega šolanja.

 

Zaključna prireditev

Vodja: Robert Kohek, prof. 

V letošnjem šolskem letu bomo v juniju 2022 izvedli zaključno prireditev. Ob tej priložnosti bomo predstavili dejavnosti in projekte, ki so se odvijali na šoli v tem šolskem letu. Podelili bomo srebrna in zlata priznanja ter knjižne nagrade za dosežke do desetega mesta na državnem tekmovanju, razglasili naj športnika in naj športnico šole ter naj športni razred. Prireditev bo spremljal kulturno-zabavni program.

 

(Skupno 759 obiskov, današnjih obiskov 1)