Select Page
Pionirska cesta 35
8350 Dolenjske Toplice
Tel.: 07 3845 200
Matična št.: 5086370000
Davčna št.: SI 51655535
 
BIC koda BSLJSI2x
011006000039502
odprt pri Banki Slovenije
 
Ravnateljica:
  Andreja Koščak, prof.
 
A
 
 
 

Program React-EU – IKT za VIZ je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ.

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

 

eduromEDUROAM

DOBRODOŠLI NA NAŠI SPLETNI STRANI

    
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
Povezava na spletno stran projekta NA-MA POTI poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

Naša šola naj zagotavlja kvalitetno izvajanje programa v urejenem, zdravem okolju s strokovno usposobljenimi izvajalci, odprtimi za novosti, ob dobrem počutju vseh udeležencev, z vidnimi uspehi v ožjem in širšem okolju.

slika_sole2

                                  os.dolenjske-toplice@os-dt.si

Uradne ure:

– ponedeljek, torek, sreda, četrtek:  od 8.00 do 10.00 in od 13.00 do 14.00,

– petek od 8.00 do 11.00.


Naša spletna stran uporablja “piškotke”. To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk, olajšajo nadaljnje obiske strani. Piškotki ne vsebujejo osebnih informacij posameznika.
Odločite se o sprejetju ali zavrnili.

eduoram http://soladolenjsketoplice.splet.arnes.si/eduoram/

(Skupno 11.837 obiskov, današnjih obiskov 1)