Select Page

GLASILA KRONOLOŠKO

 


Šolsko glasilo Rog
je začelo izhajati v šolskem letu 1953/54. Prva mentorica je bila gospa Anica Brkić – tedanja učiteljica slovenskega jezika in književnosti. Glasilo izhaja s tem imenom še danes, vendar vmes nekaj let ni izhajalo, menjalo je mentorje ( poleg gospe Brkić so glasilo urejali še naslednji mentorji : Zora Može, Olga Kastelic, Ljuba Nose, Marija Andrejčič in Primož Repar, ki ga je izdal tudi pod novim imenom Senpes ). Pod mentorstvom Olge Kastelic je bilo glasilo nagrajeno na razstavi šolskih glasil v Škofji Loki. Glasila so izhajala do šolskega leta 1969/70 v rokopisu, prav v tem šolskem letu je bila že ena številka glasila natipkana.

 

Kronološki pregled izhajanja šolskega glasila Rog :

 

1. šolsko leto 1953/54  so izšle 4 številke pod imenom Rog (mentorica Anica Brkić) v  rokopisu, 3. številka je izgubljena

 

2. šolsko leto 1954/55 je izšlo 5 številk pod imenom Rog (mentorica Anica Brkić) v rokopisu

 

3. šolsko leto 1955/56 je izšla 1 številka pod imenom Rog (mentorica Anica Brkić) v rokopisu

 

4. v šolskem letu 1957/58 glasilo ni izšlo

 

5. šolsko leto 1958/59 so izšle 3 številke pod imenom Rog ( mentorica Anica Brkić ) v rokopisu

 

6. šolsko leto 1959/60 so izšle 3 številke  2 pod imenom Rog ( mentorica Anica Brkić ) v rokopisu in 1 pod imenom Blisk

 

  • Rog 5.a
  • Blisk 8.razred
  • Naša kronika 8. razred

 

7. šolsko leto 1960/61 je izšla 1 številka pod imenom Rog ( mentorica  Anica Brkić ) v rokopisu

 

8. šolsko leto 1961/62 sta izšli 2 številki pod imenom Rog ( mentorica Anica Brkić ) v rokopisu in 1 Kronika 8. razreda

 

9.  šolsko leto 1962/63 je izšla samo 1 številka pod imenom Kronika 8. razreda v rokopisu

 

10. v šolskih letih 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68 in 1968/69 šolsko glasilo ni izhajalo ( 5let )

 

11. šolsko leto 1969/70 sta izšli 2 številki pod imenom Rog ( mentorica Anica Brkić ) 1 v rokopisu in 1 tipkano

 

12. šolsko leto 1970/71 sta izšli 2 številki pod imenom Rog ( mentorica Anica Brkić ) ODSLEJ SO VSA GLASILA TIPKANA

 

13. šolsko leto 1971/72 sta izšli 2 številki pod imenom Rog ( mentorica Zora Rupena ) in 1izredna številka z naslovom   30 LET ZVEZE PIONIRJEV JUGOSLAVIJE

 

14. šolsko leto 1972/73  so izšle 3 štvilke pod imenom Rog ( mentorica Zora Rupena )1. in 2. številka sta izgubljeni

 

15. šolsko leto 1973/74  sta izšli 2 številki  pod imenom Rog ( mentorica Zora Rupena)

 

16. šolsko leto 1974/75  sta izšli 2 številki pod imenom Rog ( mentorica Zora Može )

 

  • 1. številka CELODNEVNA OSNOVNA ŠOLA
  • 2. številka NOB V NAŠI KS

 

17. šolsko leto 1975/76 so izšle 4 številke pod imenom Rog ( mentorica Anica Brkić )

 

18. šolsko leto 1976/77 sta izšli 2 številki pod imenom Rog ( mentorica Anica Brkić )

 

Prva številka je bila predstavljena v oddaji Pionirski tednik Radia Slovenija.

 

19. šolsko leto 1977/78  sta izšli 2 številki pod imenom Rog ( mentorica Anica Brkić )

 

20. šolsko leto 1978/79 so izšle 3 številke pod imenom Rog ( mentorici Anica Brkić in Zora Može )

 

2. ŠTEVILKA JE TEMATSKA – NAPAD NA DOLENJSKE TOPLICE

 

21. šolsko leto 1979/80 izšlo je 5 številk pod imenom Rog ( mentorice Anica Brkić, Zora Može,Marjana Špelko, Milka Lavrič in Tončka Cirnski

 

4. ŠTEVILKA – TITOVA SMRT

 

5. ŠTEVILKA – ZADNJI GLASOVI 8. RAZREDA

 

22. šolsko leto 1980/81 so izšle 3 številke pod imenom Rog ( mentorici Zora Može in Marjana Špelko

 

2. ŠTEVILKA JE TEMATSKA – 40 – LETNICA PARTIJSKE KONFERENCE DOLENJSKIH TOPLICAH

 

23. šolsko leto 1981/82 izšli sta 2 številki pod imenom Rog ( mentorici Ljuba Nose in Marjana Špelko )

 

1. številka je izgubljena

 

24. šolsko leto 1982/83 izšle so 4 številke pod imenom Rog ( mentorice Ljuba Nose, Olga Kastelic in Marjana Špelko )

 

2.   ŠTEVILKA JE TEMATSKA  – OBRAMBNI DAN

 

3.   ŠTEVILKA JE TEMATSKA – 10 – LETNICA ŠOLE

 

25. šolsko leto 1983/84 izšle so 3 številke pod imenom Rog  ( mentorica Olga Kastelic )

 

2. ŠTEVILKA JE BILA NAGRAJENA NA SREČANJU MLADIH DOPISNIKOV V ŠKOFJI LOKI

 

26. šolsko leto 1984/85 izšle so 3 številke pod imenom Rog ( mentorica Olga Kastelic )

 

27. šolsko leto 1985/86 izšle so 3 številke pod imenom Rog ( mentorica Olga Kastelic ) 2.številka je izgubljena

 

28. šolsko leto 1986/87 izšle so tri številke pod imenom Rog ( mentorica Olga Kastelic )

 

29. ŠTEVILKA JE IZREDNA – HARARE 1986 – konferenca neuvrščenih

 

29. šolsko leto 1987/88 izšle so 3 številke pod imenom Rog ( mentorica Olga Kastelic )

 

30. šolsko leto 1988/89 izšli sta izšli 2 tematski številki ( mentorica Olga Kastelic )

 

1.DOLENJSKE TOPLICE – ( slovensko – angleška verzija )

 

2.KAREL – PRUŠNIK GAŠPER ( bralna značka )

 

31. šolsko leto 1990/91 izšla je 1 številka pod imenom Rog ( mentorica Olga Kastelic )

 

32. šolsko leto 1991/92 izšla je tematska številka PESMI TOPLIŠKIH OSMOŠOLCEV ( mentorica Ljuba Nose )

 

33. šolsko leto 1992/93 izšle so 3 tematske številke ( mentorici Irena Šega in Marija Andrejčič

 

1.POMLADNI UTRINKI OSMOŠOLCEV

 

2.GRADNJA NOVE ŠOLE ( 20 – LETNICA NOVE ŠOLE )

 

3.ŠOLA VČERAJ, DANES, JUTRI

 

34. šolsko leto 1993/94 izšli sta 2 tematski številki ( mentorici Ljuba Nose in Marija Andrejčič

 

1.NAŠA DRUŽINA

 

2.UTRINKI OSMOŠOLCEV

 

35. šolsko leto 1994/95 izšle so 4 številke, 2 pod imenom SENPES in 2 tematski ( mentorji Primož Repar, Ljuba Nose  in Marija Andrejčič )

 

1.TEMATSKA – UTRINKI OSMOŠOLCEV

 

2.TEMATSKA – ŠOLA V NARAVI – STRUNJAN 1995

 

36. šolsko leto 1995/96 sta izšli 2 tematski številki ( mentorici Ljuba Nose in Marjeta Jordan )

 

1.TEMATSKA – TU SMO DOMA

 

2. TEMATSKA – GUMBEK  – glasilo VVE pri OŠ DT

 

37. šolsko leto 1996/97 izšli sta 2 številki pod imenom Rog  ( mentorica Ljuba Nose )

 

1.TEMATSKA ŠTEVILKA  – PESMARICA LJUDSKIH PESMI – glasilo malih šolarjev

 

38. šolsko leto 1997/98 izšlo je 5 številk glasila: Gumbek št. 2 – glasilo VVE, glasilo učencev OPB, Dolenjsko čvekalo št. 1 – poskusna številka, Rokopisno glasilo ob 25 – letnici šole računalniško obdelano glasilo ob 25 – letnici šole. ( mentorica Marija Andrejčič )

 

39. šolsko leto 1998 /99  izšle so 4 številke: Gumbek št.3, Utrinki nekega leta – šolsko glasilo, Utrip 3.b in Bajke od tu in tam – 3.b ( mentorica Greta Košmrl )

 

40. šolsko leto 1999/2000 izšle so 3 številke: Gumbek št. 4, Radovednež – šola in Pripovedi topliške doline – 3. b ( mentorica Greta Košmrl )

 

41. šolsko leto 2000/2001 izšla ena tematska številka ( literarno glasilo ) – mentorica Marija Andrejčič .

 

42. šolsko leto 2001/2002 izšla je 1 številka ( tematska – BRANJE ) – mentorica Marija Andrejčič.

 

43. šolsko leto 2002/2003 – glasilo ni izšlo.

 

44. šolsko leto 2003/2004 – 1 tematska številka ob 30 – letnici šole – mentorica  Marija Andrejčič.

 

45. šolsko leto 2004/2005 – 1 številka- mentorji I. Šmid, K. Avguštin in G. Košmrl )

 

46. šolsko leto 2005/2006- 1 številka – mentorji K. Avguštin, G. Košmrl, M. Potočar,I. Šmid Hudoklin

 

47. šolsko leto 2006/2007 – spletno glasilo

 

48. šolsko leto 2007/2008 – spletno glasilo

 

49. šolsko leto 2008/2009 – spletno glasilo

 

50. šolsko leto 2009/2010 – 1 številka – mentorji M. Andrejčič, G. Košmrl, M. Potočar, M. Kranjc

 

51. šolsko leto 2010/2011 – 1 številka – mentorica Greta Košmrl

 

52. šolsko leto 2011/2012 – 1 tematska številka Zdrav življenjski slog – mentorica Greta Košmrl

 

53. šolsko leto 2012/2013 – Comenius project – mentorica Antonija Miklavčič Jenič, 1 šteilka Rog – mentorica Greta Košmrl

 

54. šolsko leto 2013/2014 – 1 tematska številka ob 40 – letnici šole – mentorica Greta Košmrl, Zlato Vegovo priznanje – 50. tekmovanje iz matematike ( mentorici Helena Jordan in Antonija Miklavčič Jenič )

 

55.  šolsko leto 2015/2016 Abeceda mojstrstva in odličnosti ( tim rastoče knjige ) in Topličkova učna pot ( tim prednostna naloga šole )

 

56. Nepozabljena generacija 2016/2017 – izdali učenci 9. razreda

 

57. Erasmus + – 2017/2018 – mag. Rosana Dular

 

58. Snežna kraljica – tematsko glasilo nastalo na Andersenovem večeru 2019 ( L. Klobučar, M. Murn, V. Kastelic, S. Stariha, M. Kranjc, K. Bučar in M. Andrejčič)

 

58. Spletno glasilo Rog 2018/2019 – mentorica Vesna Kastelic

 

59. Spletno glasilo Rog 2019/2020 – mentorica Vesna Kastelic, mag. prof.

 

 60. Spletno glasilo Rog 2020/2021 – COBISS ID 69127427, ISSN 2784-5842 – mentorica Vesna Kastelic, mag. prof.

 

 61. Rog ( tiskana in spletna izdaja) šolsko leto 2021/2022 – mentorici Jasmina Kokalj, prof. in Mateja Hočevar, prof.

 

Pripravila Marija Andrejčič
(Skupno 562 obiskov, današnjih obiskov 2)