Select Page

PROJEKT ERASMUS + NOVI MEDIJI V DEMOKRATIČNI DRUŽBI

http://project-nemesis.online

Vodja projekta: Antonija Miklavčič-Jenič, prof.

Delo v projektu Erasmus + timu Novi mediji v demokratični družbi je v šolskem letu 2020/2021 zaznamovala epidemiološka slika. Vse napovedane mednarodne mobilnosti so bile prestavljene na šolsko leto 2021/2022.

Izvajanje projekta smo podaljšali še za 6 mesecev. Projekt se bo tako končal v septembru 2022.

V šolskem letu 2021/2022 bomo delali po načrtu, ki smo ga pripravili tekom načrtovanja projekta, torej nadaljevali bomo z aktivnostmi ter mobilnostmi, ki so bile odpovedane, seveda, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale. Predvsem bi radi (takoj, ko bo mogoče) izvedli mobilnost na Slovaško, v začetku decembra v Nemčijo, v letu 2022 na Portugalsko in do konca šolskega leta še zadnjo mobilnost v Slovenijo.

Dejavnosti, ki se bodo izvajale, bodo vezane na naslednje vsebine: Resnične in lažne novice, Ena novica, različna zgodba, Kako sodelovati v demokratičnih procesih skozi socialne medije. Dejavnosti bomo izvajali med poukom, v dnevih dejavnosti, na interesnih dejavnostih …

V mesecu maju bomo pripravili mednarodno mobilnost učiteljev v Slovenijo. Tema mobilnosti bo pripraviti evalvacijo in zaključno poročilo o projektu. Gostom pa bomo razkazali tudi našo ožjo in širšo okolico, zgodovino, lepote ter kulinariko Slovenije.

Še naprej bomo spodbujali sodelovalno delo učencev in učiteljev tudi preko virtualnega okolja. Vsa gradiva, ki bodo v projektu nastala, bodo dostopna na spletni strani šole in projekta.

Østerås skole, Østerås (nižja srednja šola)

Na šoli je 450 učencev in 45 zaposlenih.  Šola se nahaja v kraju Bærum, ki leži približno 20 minut iz glavnega mesta Oslo. Področje je primestno, učenci pa izhajajo iz mešenih družbenih okolij. Večina staršev se vozi na delo v Oslo. Zaposleni so v  vladnih službah in na drugih visoko usposobljenih delovnih mestih. Bærum je občina s približno 120 000 prebivalci, ki se trudi, da bi bilo šolstvo v občini kar najbolj uspešno. Na šoli poučujejo več tujih jezikov: francoščino, španščino in nemščino. Učenci lahko izberejo tudi izbirne vsebine: dejavnosti na prostem, programiranje, podjetništvo, mednarodne odnose. Vsi učenci občini Bærum so dobili svoje iPade za uporabo v šoli. Uporabljajo veliko digitalnih gradiv.

Risingskolen (osnovna in srednja šola)

Risingskolen je javna osnovna in srednja šola, ki se nahaja v središču mesta Odense, ki je tretje največje mesto Danske z nekaj več kot 200 000 prebivalci. Šola ima 800 učencev in približno 110 zaposlenih, vključno z učitelji, pedagogi in administracijo. Pouk poteka po danskih učnih načrtih,  v razrede pa so vključeni tudi učenci s posebnimi potrebami. Pouk poteka po urniku, razen ob četrtkih, kadar ima vsak razred samo en predmet.

Zakladna skola Pavla Marcelyho (osnovna in srednja šola)

Zakladna skola Pavla Marcelyho je državna osnovna in srednja šola, ki se osredotoča predvsem na razvoj znanja učencev o naravnem okolju, IT in jezikih. Šola se nahaja v centru mesta, obkrožajo pa jo rekreacijska in športna območja. Na voljo je tudi manjše jezero, ki se nahaja poleg šolskih stavb. Šolo obiskuje 775 učencev in 72 zaposlenih. Vse učilnice so opremljeni z najsodobnejšo informacijsko tehnologijo. Kot tuj jezik se učenci učijo angleščino ter nemščino (starejši od 11 let). Veliko učencev je uspešnih na tekmovanjih.

Paul-Hey-Mittelschule (srednja šola)

Paul-Hey-Mittelschule je srednja šola, ki se nahaja izven Münchna. Šola ima približno 30 učiteljev ter približno 310 dijakov z različnih kulturnih okolij. Dijaki lahko po končani šoli nadaljujejo šolanje, pričnejo z vajeništvom (nižja raven po 9-tem letniku) ali pa nadaljujejo šolanje na univerzi (višja raven po 10-tem letniku). V pouk so vključeni tudi učenci s posebnimi potrebami.

Agrupamento de Escolas de Mortágua (osnovna in srednja šola)

MortáGua School Group je sestavljena iz treh izobraževalnih ustanov: osnovne šole MortáGua, José Lopes de Oliveira osnovne šole in João Lopes de Morais srednje šole.  Šola zaposluje približno 110 učiteljev, ki poučujejo približno 900 učencev. Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v redne razrede. Učenci prihajajo v šolo peš, iz oddaljenih krajev pa s šolskim avtobusom ali pa s starši.

Šola je zelo dobro opremljena z računalniki in drugimi IKT napravami.

V šolski kuhinji imajo učenci topel obrok.

Osnovna šola Dolenjske Toplice (osnovna šola)

OŠ Dolenjske Toplice leži na obrobju Dolenjskih Toplic, mesta s turističnimi dejavnostmi. Okoli šole je gozd.

Izobraževalni sistem v občini Dolenjske Toplice se je začel leta 1841. Stavba, kjer se šola nahaja sedaj, pa je bila zgrajena v šolskem letu 1973/74.

V šolskem letu 2019/2020  je na šoli 349  učencev in približno 60 zaposlenih. Poleg šole je tudi vrtec.

Učenci se učijo različnih predmetov, ki se tekom šolanja spreminjajo, vedno pa imajo matematiko, slovenščino, glasbeno umetnost, šport in likovno umetnost. Poleg rednega pouka se izvajajo tudi športni, kulturni, tehniški in naravoslovni dnevi. Izobraževanje poteka 9 let. V 7., 8. in 9. razredu so učenci pri matematiki, slovenščini ter angleščini razdeljeni v manjše skupine.

Učenci dosegajo lepe rezultate na različnih tekmovanjih. Učilnice so opremljene s projektorji in računalniki.

(Skupno 628 obiskov, današnjih obiskov 1)