Select Page


ŠOLSKA KNJIŽNICA

Naloga šole je, da ustvari v vzgojno-izobraževalnem procesu take oblike dela, ki bodo usmerjale mladino v posamezna področja znanosti. Knjižnica ne more mimo nobene dejavnosti, ki je vsebinsko vezana na knjigo: bralna značka, šolsko glasilo in radio, knjižničarski krožek, učbeniški sklad, mladinski tisk, vesela šola, kulturni dnevi, Cankarjevo priznanje….
Samo delo knjižničarja razdelimo na naslednja večja področja:
  • nabava in izposoja gradiva
  • bibliopedagoško delo
  • interno delo
  • mladinski tisk
  • bralna značka
  • učbeniški sklad
  • vesela šola
  • občinsko glasilo
  • sodelovanje s starši
  • ostale naloge

NABAVA IN IZPOSOJA GRADIVA
Knjižnica je odprta vsak dan med 7.30. in 14.00. ure in  po dogovoru  z učiteljicami OPB-ja. Uveden je delno prosti pristop, delno pa  je gradivo shranjeno po kabinetih.
Nabava poteka preko potnikov in po dogovoru z učitelji preko knjižničarskega sveta ter ob sodelovanju ravnateljice in knjižničarskega sosveta, ki ga sestavljajo: Rosana Dular, Irena Glavan, Helena Arzenšek Krajačič in ravnateljica Andreja Koščak.
 

BRANJE NE POZNA MEJA

V šolskem letu 2020/2021 bomo v sodelovanju z Osnovno šolo Žakanje na Hrvaškem sodelovali v tem projektu. Mi bomo brali hrvaške knjige prevedene v slovenščino, oni pa slovenske prevedene v hrvaščino. Proti koncu šolskega leta se bomo tudi obiskali, in sicer bomo mi gostili njih na svetovni dan knjige 23. aprila 2021, ko bo z nami tudi pisateljica Desa Muck, mi pa bomo šli k njim v goste junija 2021. Namen srečanj je medsebojna izmenjava dela in mnenja o projektu ter seveda spozvavanje in druženje.

RASTOČA KNJIGA 

 

V Osnovni šoli Dolenjske Toplice ga izvajamo že sedmo leto, ki pa sega tudi izven šole in vrtca, saj zajema celotno lokalno skupnost in vse generacije. To je več kot knjiga, je skrinja narodne zaveze, je duh, ki se nad časom dviga, je zvezda stalnica: ljubezen.
In še: je plod dobrih misli in dejanj naših ljudi, je brst, ki vedno znova zeleni in raste v drevo – pomnik naših davnih, zdajšnjih in bodočih dni. (Jože Muhič).


INTERNO DELO

Vse novo gradivo bom sproti vnašala v računalnik za uporabo učencev in učiteljev. Sproti bom učence in učitelje seznanjala tudi s knjižnimi novostmi.
 
MLADINSKI TISK
Tekoče bom urejala mladinski tisk za šolsko knjižnico in za učence. Poverjeniki mladinskega tiska  pa raznašajo revije po oddelkih in kabinetih. V sklopu mladinskega tiska bom organizirala tudi tekmovanje Petke VEŠ – VEŠ, RAČUNANJE JE IGRA, VESELO ŠOLO.

BRALNA ZNAČKA
Organizirala bom tekmovanje za Župančičevo bralno značko za učence od 1. – 9. razreda, Mladinski knjižni kviz ravno tako za vse učence in tekmovanje v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje. Pripravila bom bralne programe domačega čtiva za učitelje slovenščine zadnje triade. Organizirala bom začetek in zaključek tekmovanja za bralno značko. Tekmovanje nadzoruje tudi odbor BZ, ki se sestaja po potrebi.

UČBENIŠKI SKLAD
Za učence, ki želijo nabaviti učbenike v šoli, bom pripravila komplete učbenikov. V šoli bo organizirana tudi nabava delovnih  zvezkov. Komplete potrebščin bom pripravila tudi za vse strokovne delavce šole.SODELOVANJE S STARŠI
Kot učiteljica slovenščine bom sodelovala na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Kot knjižničarka pa bom enkrat mesečno staršem učencev izposojala knjižnično gradivo.

 

 

 

(Skupno 620 obiskov, današnjih obiskov 1)