Select Page

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

NPZ v šolskem letu 2021/2022

  1. 9. 2021 je ministrica objavila sklep o izboru tretjega predmeta za posamezno šolo, iz katerega je razvidno, da bodo učenci 9. razreda poleg matematike in slovenščine v šolskem letu 2021/2022 opravljali nacionalno preverjanje znanja iz predmeta kemija.

Koledar NPZ za 6. razred

datum naloge
4. maj 2022 (sreda) pisanje NPZ – slovenščina
6. maj 2022 (petek) pisanje NPZ – matematika
10. maj 2022 (torek) pisanje NPZ – angleščina
7. junij 2022 (torek) seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ
od 7. do 9. junija 2022 uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ
24. junij 2022 (petek) razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ

Koledar NPZ za 9. razred

datum naloge
1. september 2021 (torek) objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ
4. maj 2022 (sreda) pisanje NPZ – slovenščina
6. maj 2022 (petek) pisanje NPZ – matematika
10. maj 2022 (torek) pisanje NPZ – kemija
31. maj 2022 (torek) seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ
od 31. maja do 2. junija 2022 uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
15. junij 2022 (sreda) razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

 

NPZ 2021/2022

NPZ 6. razred:
4. maj  2022 (sreda) SLOVENŠČINA

6. maj  2022 (petek) MATEMATIKA

10. maj 2022 (torek) PRVI TUJ JEZIK-ANGLEŠČINA

 

NPZ 9. razred:

4. maj  2022 (sreda) SLOVENŠČINA

6. maj  2022 (petek) MATEMATIKA

10. maj 2022 (torek) KEMIJA

Logotip RIC Spletna stran RIC

(Skupno 1.307 obiskov, današnjih obiskov 1)