Select Page

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

NPZ v šolskem letu 2021/2022

 1. 9. 2021 je ministrica objavila sklep o izboru tretjega predmeta za posamezno šolo, iz katerega je razvidno, da bodo učenci 9. razreda poleg matematike in slovenščine v šolskem letu 2021/2022 opravljali nacionalno preverjanje znanja iz predmeta kemija.

Koledar NPZ za 6. razred

datum naloge
4. maj 2022 (sreda) pisanje NPZ – slovenščina
6. maj 2022 (petek) pisanje NPZ – matematika
10. maj 2022 (torek) pisanje NPZ – angleščina
7. junij 2022 (torek) seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ
od 7. do 9. junija 2022 uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ
24. junij 2022 (petek) razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ

Koledar NPZ za 9. razred

datum naloge
1. september 2021 (torek) objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ
4. maj 2022 (sreda) pisanje NPZ – slovenščina
6. maj 2022 (petek) pisanje NPZ – matematika
10. maj 2022 (torek) pisanje NPZ – kemija
31. maj 2022 (torek) seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ
od 31. maja do 2. junija 2022 uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
15. junij 2022 (sreda) razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

 

Pilotno testiranje e-NPZ za 6. in 9. razred

S strani Državne komisije za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja smo prejeli časovni okvir pilotnega e-testiranja za našo šolo, ki se bo izvajalo po naslednjem razporedu:

Namen pilotnega testiranja je, da se učenci seznanijo s programom za e-testiranje (vstopom v program in delovanjem, tipom nalog, uporabo orodja in pripomočkov za reševanje nalog, oddajo testa ipd.).

S pilotnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in ne bo analiz dosežkov učencev, saj to ni namen pilotnega e-testiranja. Za učence s posebnimi potrebami testi ne bodo prilagojeni.

Pilotna e-testa bosta za 6. razred in za 9. razred. Vsak bo sestavljen iz treh delov, in sicer:

 • 1/3 testa naloge iz slovenščine,
 • 1/3 testa naloge iz matematike,
 • 1/3 testa naloge iz tujega jezika angleščine.

Predviden čas za reševanje nalog bo 45 minut. Za izvedbo pilotnega e-testiranja je za vsako skupino učencev na šoli namenjenih 90 minut.

Učenci bodo s svojimi prejetimi gesli lahko naloge reševali tudi popoldan doma (po 15.30 uri), geslo bo namreč aktivno cel tisti dan, ki nam je bil določen s strani RIC-a. V tem primeru se čas reševanja testa podaljša na 90 minut, test pa vsebuje tudi nalogo slušnega razumevanja pri angleščini.

Povezave za izvajanje pilotnega e-testiranja:

Na spletni strani https://www.ric.si/mma/Informacije%20NPZ%202021%20slo/2020082810002541/ si lahko preberete še ostale osnovne informacije glede NPZ v 6. in 9. razredu.

                                                                           ravnateljica:
Andreja Koščak, prof.

NPZ v šolskem letu 2020/2021

V šolskem leto 2020/2021 imajo učenci naše šole na NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA naslednje predmete:

 • 6. RAZRED:
  • SLOVENŠČINA (4. maj 2021),
  • MATEMATIKA (6. maj 2021),
  • PRVI TUJ JEZIJ-ANGLEŠČINA (10. maj 2021).
 • 9. RAZRED:
  • SLOVENŠČINA (4. maj 2021),
  • MATEMATIKA (6. maj 2021),
  • PRVI TUJ JEZIJ-ANGLEŠČINA (10. maj 2021).

Na spletni strani https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/ najdete primere nalog in rešitve iz prejšnjih let.

Informacije za učence in starše so zapisana v brošuri na spletni strani rica https://www.ric.si/mma/Informacije%20NPZ%202021%20slo/2020082810002541/.

NPZ 2021/2022

NPZ 6. razred:
4. maj  2022 (sreda) SLOVENŠČINA

6. maj  2022 (petek) MATEMATIKA

10. maj 2022 (torek) PRVI TUJ JEZIK-ANGLEŠČINA

 

NPZ 9. razred:

4. maj  2022 (sreda) SLOVENŠČINA

6. maj  2022 (petek) MATEMATIKA

10. maj 2022 (torek) KEMIJA

Logotip RIC Spletna stran RIC

(Skupno 1.025 obiskov, današnjih obiskov 1)