Select Page

Pravila o izposoji v šolski knjižnici

 1. Šolska knjižnica (v nadaljevanju knjižnica) je odprta za učence/otroke/starše (v nadaljevanju uporabniki) vsak dan v času kosila, za skupine pa po dogovoru.
 2. Izposoja v knjižnici je skupinska z učitelji/vzgojitelji ali individualna.
 3. Učenci prve triade si lahko izposodijo največ štiri knjige, učenci druge triade pet knjig in učenci tretje triade največ šest knjig in še po eno knjigo iz razredne knjižnice oziroma iz kabinetov.
 4. Učenec si lahko iz obveznega branja (šolsko branje, angleška, nemška in eko bralna značka) naenkrat izposodi le eno knjigo.
 5. Ta omejitev ne velja v tednu pred počitnicami (jesenske, božično-novoletne, zimske in prvomajske). Več gradiva si lahko izposodijo samo tisti učenci, ki so vrnili vse prej izposojeno gradivo.
 6. Učenec si ne more izposoditi novih knjig, ne da bi vrnil prej izposojenih knjig.
 7. Učenec, ki izgubi knjigo, mora prinesti enako novo ali jo v celoti plačati.
 8. Izposojevalni rok je tri tedne.
 9. Izposojenih knjig učenec ne sme izposojati drugim učencem in si jih tudi ne more izposojati za druge učence.
 10. V knjižnici se učenci kulturno obnašajo.
 11. Učenci hkrati vračajo izposojene knjige in si izposojajo nove knjige.
 12. Učenci knjig ne morejo vrniti isti dan, kot si jih izposodijo.
 13. Učenci z izposojenimi knjigami doma lepo ravnajo.
 14. Učenci si ne izposojajo knjig s knjižničarjeve mize, niti jih tam ne puščajo brez vednosti knjižničarja.
 15. Po vsakih počitnicah knjižničarka v e–obliki obvesti razrednike o številu izposojenih knjig, ti pa učencem razdelijo sezname.
 16. Učenci imajo lahko doma samo eno AV gradivo.
 17. Celo šolsko leto poteka tekmovanje za Naj bralca/ko šole
 18. V času epidemije je delo šolske knjižnice prilagojeno navodilom NIJZ-ja in MIZŠ.
(Skupno 606 obiskov, današnjih obiskov 1)