Select Page

V začetku šolskega leta 2019/2020 smo se v okviru projekta Erasmus+ Novi mediji v demokratični družbi, ukvarjali z dokončno pripravo projekta. Usklajevali smo jo na prvi mobilnosti projekta, ki je potekala od 21. 11. 2019 do 25. 11. 2019 na Norveškem. Norveška šola Østerås, pod znano Holmenkollenško skakalnico v bližini Osla, je tudi nosilka in vodilna država znotraj projekta. Mobilnosti sta se udeležila dva učitelja: vodja Antonija Miklavčič-Jenič, prof. in Dejan Žnideršič, prof. Poleg usklajevanja celotnega projekta, je bila pomembna tema tudi uskladitev mobilnosti znotraj pouka vseh partnerskih držav.

Sledilo je delo v samem projektu. Na šoli so se učenci vključili v interesno dejavnost, kjer so pripravljali vsebine projekta. V okviru projekta so sodelujoči učenci predstavili sebe,  svojo družino, interese, najljubše jedi, glasbo… Predstavitve smo poslali partnerskim šolam. Učenci so pričeli z medsebojno komunikacijo. Le ta je bila usmerjena predvsem na mobilnosti in iskanje gostujočih gostiteljev.

V času pred božičem smo vse sodelujoče države pripravile predstavitev praznovanja božiča, ki je v vseh članicah pomemben družinski praznik. Največ razlik je le v številu prostih dni.

Za lažji pregled dejavnosti znotraj projekta, so člani naše skupine pripravili dvoletni koledar. V njem so zapisane dejavnosti projekta, ki se bodo izvajale, velik poudarek pa je na posameznih mobilnostih. Koledar je opremljen s fotografijami posameznih članic, recepti tradicionalnih jedi, namigi, ki se nanašajo na vsebino dela. Koledar smo poslali vsem članicam, sami pa smo ga izobesili v kotiček projekta na šoli.

V okviru projekta smo izpeljali natečaj za logotip projekta. V njem so sodelovali učenci naše šole. Prispelo je 20 logotipov, ki so bili zelo domiselno izdelani.  V januarju so člani tima Erasmus+ – učenci in učitelji glasovali za najboljši logotip. Največ glasov sta dobila logotipa učencev 9. a razreda, Jana Tisovca (prvo mesto) in Krištofa Bučarja (drugo mesto). Oba smo poslali na glasovanje za logotip projekta na Dansko.

V decembru smo pripravili anketo v vseh partnerskih državah na temo NEMESIS – JAZ IN MOJE NOVICE. Anketo smo ponudili staršem in tudi učencem.

V anketi je sodelovalo 520 učencev, od tega kar 167 iz Slovenije (bilo je več deklet kot fantov). Učenci iz 9. r, ki so vključeni v projekt, so pri dodatnem pouku matematike in pri interesni dejavnosti, rezultate ankete vseh članic projekta obdelali in pripravili povzetke.

Starost anketiranih učencev je bila od 10 do 18 let, večina učencev pa je bila stara 13 let.

Večina učencev pridobi novice preko TV, socialnih medijev in interneta. Najmanj pa uporabljajo kot vir novic časopis. Podobno je tudi v Sloveniji, le da so pri nas na tretjem mestu prijatelji in družina. Podobne rezultate je bilo za pričakovati, saj mladi dandanes vse manj berejo, zato tudi ne posegajo po časopisu.

Učenci menijo, da njihovi starši dobijo novice v glavnem preko TV ter interneta in spletnih strani, pa tudi radia. Takšen rezultat je tudi v Sloveniji.

Mlade dandanes zanimajo predvsem novice iz sveta športa, kriminala ter splošne novice. Tudi v Sloveniji je šport na 1. mestu.

Učenci so mnenja, da njihove starše zanimajo splošne novice, šport in lokalne novice. Tudi v Slovenije smo podobnega mnenja, le da naši učenci mislijo, da naše starše zanimajo tudi novice o zdravju.

Zanimivo je bilo vprašanje, kako pogosto spremljajo otroci novice skupaj s starši. Odgovor je bil včasih, daleč za tem odgovorom pa običajno. Iz tega sledi, da se otroci in starši ob spremljanju novic običajno ne družijo.

Na podobna vprašanja so odgovarjali tudi odrasli. V anketi je sodelovalo 402 odraslih, od tega 287 žensk in 115 moških. Tudi tu je bilo več žensk kot moških (kar 119 oseb iz Slovenije).

Starost odraslih je bila od 40 do 50 let.

Odrasli v večini pridobijo novice na internetu, TV in socialnih medijih. Tudi v Sloveniji je tako. Če primerjamo z odgovori učencev, je pri obeh anketah na prvem mestu internet, drugo in tretje mesto pa se zamenjata (torej internet in socialni mediji).

Naši starši so menja, da otroci dobimo v večini novice na internetu, socialnih medijih ter pri prijateljih in družinah. Vendar je pri nas na prvem mestu TV.

Starše najbolj zanimajo splošne novice, lokalne in zdravje. Podobno je tudi v Sloveniji.

Starši so mnenja, da otroke zanimajo novice o zabavi, športu, načinu življenja (modi…). Tu se malo motijo, kajti učence res zanima šport, pa tudi kriminal in splošne novice.

Tudi starši so mnenja, da le včasih starši in otroci skupaj spremljajo novice.

V anketi smo opazili, da se rezultati po posameznih državah ne razlikujejo. Prav tako smo opazili, da starši otroke dobro poznajo. Mogoče pa bi bilo dobro, da bi v bodoče kakšno novico pogledali skupaj in se tudi na ta način družili.

V januarju smo organizirali predstavitev Erasmus+ projektov na šoli (sodelujemo namreč v dveh), za starše in učence. Povabili smo predvsem starše učencev od 7. do 9. razreda. Druženje pa smo izkoristili še za ureditev formalnosti za mobilnosti znotraj obeh projektov.

Za mobilnost na Dansko pa smo se preizkusili tudi v snemanju filma, kjer smo  predstavili našo šolo. Učenci so napisali scenarij, določili novinarje in sodelujoče ter posneli film. Pri delu so bili zelo vztrajni in kritični, zato so posamezne posnetke večkrat ponavljali. Seveda pa so se ob tem tudi zabavali in zbirali ideje za pripravo valete.

Bližala se je druga mobilnost na Dansko, ki je bila načrtovana od 1. 3. 2020 do 7. 3. 2020. Na mobilnost naj bi odšlo poleg učiteljev,  tudi pet učencev devetih razredov. V tem času so se razmere znotraj evropskih držav spremenile, pojavile so se prve okužbe z novim virusom covid-19. Zaradi varnosti, se učenci mobilnosti niso udeležili. Mobilnost je potekala na Danskem, v mestu Odense.  Sodelovalo 14 učiteljev in 25 učencev. Iz Slovenije sva se je udeležili Antonija Miklavčič-Jenič, prof. in Helena Jordan, prof. Potovanje in delo je potekalo po urniku, ki ga je gostujoča država pripravila za vse sodelujoče.

Že prve dni je učence čakala pomembna naloga, izbira logotipa celotnega projekta. Vsaka država je predstavila dve ideji. Izmed vseh je logotip našega učenca, Jana Tisovca, dosegel daleč največ glasov in predstavlja logotip celotnega projekta. Za tako prepričljivo zmago Janu iskreno čestitamo.

V okviru projekta smo si tudi ogledali mesto Odense. Gostujoči učenci so v vlogi vodičev razkazali Hans Christian Andersenovo mesto. V njem imajo označeno Andersenovo pot (stopinje po pločniku), ki nas vodi od rojstne hiše do hiše, kjer je pisatelj stanoval. Na poti je veliko skulptur, ki prikazujejo like iz njegovih pravljic.

Spoznavali smo dansko kulturo in zgodovino, si ogledali nacionalno televizijo, njihovo šolo,  preizkusili tradicionalne jedi, se družili z učenci in učitelji, analizirali rezultate ankete o branju novic, in načrtovali delo za mobilnost na Slovaško v aprilu.

V sredini marca pa so se razmere v vseh evropskih državah še zaostrile. V kratkem času so se morale šole prilagoditi novemu načinu dela – učenje na daljavo. Delo znotraj projekta smo prestavili na ugodnejši čas, prav tako pa tudi vse mobilnosti.

Zelo nam je žal devetošolcev, ki so veliko vložili v projekt, pa se niso mogli udeležiti nobene mobilnosti.

Načrt mobilnosti  v šolskem letu 2020/2021 se bo spremenil. Upam, da se bodo vse mobilnosti lahko izvedle. Učenci, ki so sedaj v 7. ali 8. razredu, bodo imeli možnosti sodelovati v projektu in se udeležiti mobilnosti. Vsekakor je to odlična priložnost spoznavati pouk, delo in življenje šole v tujini, kulturo in življenje ljudi, zgodovino … in se izpopolnjevati v jeziku ter samostojnosti.

Vodja projekta, Antonija Miklavčič-Jenič, prof.

Helena Jordan, prof.

(Skupno 75 obiskov, današnjih obiskov 1)