Select Page

SREDNJE ŠOLE, KI BODO OMEJILE VPIS V 1. LETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

 1. Gimnazija Franceta Prešerna Kranj v programe:
 • Gimnazija na 62 mest,
 • Ekonomska gimnazija na 62 mest in
 • Ekonomska gimnazija – športni oddelek na 22 mest;

2. Šolski center Kranj, na Srednji tehniški šoli, v programa:

 • Računalnikar na 26 mest in
 • Tehnik računalništva na 56 mest;
 1. Šolski center Nova Gorica, na Strojni, prometni in lesarski šoli v program:
 • Tehnik mehatronike na 28 mest;
 1. Gimnazija Jurije Vege Idrija v program:
 • Strojni tehnik na 28 mest;
 1. Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina v program:
 • Predšolska vzgoja na 84 mest;
 1. Šolski center Novo mesto, na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli v program:
 • Predšolska vzgoja na 56 mest;

na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji v programa:

 • Tehnik računalništva na 56 mest in
 • Tehniška gimnazija na 95 mest;

na Srednji zdravstveni in kemijski šoli v program:

 • Kozmetični tehnik na 28 mest;
 1. Šolski center Ravne na Koroškem, na Gimnaziji Ravne, v program:
  • Gimnazija – športni oddelek na 23 mest;
 1. Srednja tehniška šola Koper v programa:
 • Frizer (SI) na 26 mest in
 • Avtoserviser (SI) na 26 mest;
 1. Srednja šola Izola v programa:
 • Kozmetični tehnik na 28 mest in
 • Predšolska vzgoja na 28 mest;
 1. Šolski center Srečka Kosovela Sežana v program:
 • Ekonomski tehnik na 28 mest;
 1. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna v program:
 • Zdravstvena nega na 28 mest;
 1. Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik v program:
 • Predšolska vzgoja na 56 mest;
 1. Elektrotehniško – računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana v programa:
 • Tehnik računalništva na 112 mest in
 • Elektrotehnik na 84 mest;
 1. Gimnazija Šiška v programa:
 • Gimnazija na 56 mest in
 • Gimnazija – športni oddelek na 72 mest;
 1. Gimnazija Šentvid v programa:
 • Gimnazija na 112 mest in
 • Gimnazija – športni oddelek na 36 mest;
 1. Gimnazija Bežigrad v program:
  • Gimnazija – športni oddelek na 22 mest;
 1. Gimnazija Poljane v programa:
 • Gimnazija na 168 mest in
 • Klasična gimnazija na 56 mest;
 1. Gimnazija Ledina v program:
 • Gimnazija na 210 mest;
 1. Gimnazija Vič v program:
  • Gimnazija na 190 mest;
 1. Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje, v program:
 • Gimnazija Želimlje na 56 mest;
 1. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, na Gimnaziji in veterinarski šoli v programa:
 • Veterinarski tehnik na 84 mest in
 • Tehniška gimnazija na 56 mest;
 1. Srednja frizerska šola Ljubljana v program:
  • Frizer na 162 mest;
 1. Srednja šola tehniških strok Šiška v programe:
 • Računalnikar na 52 mest,
 • Elektrikar na 78 mest in
 • Tehnik mehatronike na 84 mest;
 1. Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana v programa:
 • Umetniška gimnazija – smer gledališče in film na 56 mest in
 • Predšolska vzgoja na 112 mest;
 1. Srednja medijska in grafična šola Ljubljana v program:
 • Medijski tehnik na 140 mest;
 1. Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana v programa:
 • Fotografski tehnik na 28 mest in
 • Tehnik oblikovanja na 84 mest;
 1. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v programe:
 • Farmacevtski tehnik na 84 mest,
 • Kozmetični tehnik na 56 mest in
 • Tehnik laboratorijske medicine na 28 mest;
 1. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v program:
 • Ekonomski tehnik na 84 mest;
 1. Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica v program:
  • Gimnazija na 63 mest;
 1. Srednja šola za oblikovanje Maribor v programe:
 • Frizer na 104 mesta,
 • Medijski tehnik na 56 mest in
 • Tehnik oblikovanja na 56 mest;
 1. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor v programa:
 • Kozmetični tehnik na 28 mest in
 • Bolničar – negovalec na 26 mest;
 1. Prva gimnazija Maribor v programa:
  • Gimnazija na 140 mest in
  • Klasična gimnazija na 56 mest;
 1. gimnazija Maribor v programa:
 • Gimnazija – športni oddelek na 18 mest in
 • Gimnazija na 168 mest;
 1. gimnazija Maribor v programa:
 • Gimnazija – športni oddelek na 24 mest in
 • Predšolska vzgoja na 56 mest;
 1. Srednja elektro – računalniška šola Maribor v program:
 • Računalnikar na 26 mest;
 1. Srednja šola Slovenska Bistrica v program:
  • Gimnazija na 56 mest;
 1. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer v program:
  • Predšolska vzgoja na 28 mest;
 1. Srednja zdravstvena šola Celje v programa:
 • Zdravstvena nega na 140 mest in
 • Kozmetični tehnik na 56 mest;
 1. Gimnazija Celje – Center v programe:
 • Predšolska vzgoja na 84 mest,
 • Umetniška gimnazija – likovna smer na 28 mest in
 • Gimnazija na 112 mest;
 1. Šolski center Celje, na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije v programe:
 • Medijski tehnik na 56 mest,
 • Strojni tehnik na 56 mest,
 • Mehatronik operater na 26 mest in
 • Oblikovalec kovin – orodjar na 26 mest;

na Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računalništvo v programe:

 • Tehnik računalništva na 56 mest,
 • Elektrikar na 26 mest,
 • Elektrotehnik na 56 mest in
 • Kemijski tehnik na 28 mest;
 1. Šolski center Šentjur v program:
  • Veterinarki tehnik na 28 mest;
 1. Šolski center Velenje, na Elektro in računalniški šoli v program:
  • Tehnik računalništva na 56 mest;

na Gimnaziji v program:

Gimnazija na 56 mest;

 1. Ekonomska in trgovska šole Brežice v program:
 • Predšolska vzgoja na 28 mest;
 1. Gimnazija Murska Sobota v program:
 • Gimnazija – športni oddelek na 18 mest.
(Skupno 194 obiskov, današnjih obiskov 1)