Select Page

Vabim vas, da se udeležite 4. sestanka Sveta zavoda, ki bo v torek, 21. 9. 2021, ob 17. uri v jedilnici šole. Vstop v šolo bo skozi vhod pri zobni ambulanti.

Zaradi trenutno veljavnega Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju vas prosimo, da zunaj predjedilnico šole s podpisom potrdite, da izpolnjujete enega izmed pogojev PCT, na sestanku uporabljate masko in upoštevate priporočeno socialno distanco.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje.
 2. Nerealizirani sklepi.
 3. Poročanje župana o aktualnih informacijah.
 4. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju.
 5. Poročilo o realizaciji LDN za šolo in vrtec za šolsko leto 2020/2021.
 6. Obravnava in sprejem LDN za šolo za leto 2021/2022.
 7. Obravnava in sprejem LDN za vrtec za leto 2021/2022.
 8. Potrditev cenikov za šolsko leto 2021/2022.
 9. Obravnava in potrditev Vzgojnega načrta 2021/2022.
 10. Obravnava in potrditev Pravil šolskega reda 2021/2022.
 11. Seznanitev s Hišnim redom 2021/2022.
 12. Predlogi, pobude, vprašanja članov.
 13. Razno

Gašper Štih, prof., predsednik sveta zavoda

(Skupno 48 obiskov, današnjih obiskov 1)