Select Page

Spoštovano starši,

ker je letošnje leto polno sprememb, vam pošiljam še nekaj zadnjih informacij glede vpisa v srednje šole in možnost pridobivanja štipendij . Na vpis bodo učenci pisno povabljeni do 24. 6. 2020, sam vpis v srednjo šolo pa bo potekal med 30. 6. in 6. 7. 2020.

Vse vloge za štipendije starši vlagate sami. Za pridobitev štipendij velja naslednje:

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE Vloge oddate na pristojni CSD. Vezane so na dohodek družine (povprečni mesečni dohodek na osebo v vaši družini v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 668,35 evrov)

KADROVSKE ŠTIPENDIJE razpisujejo podjetja sama, nekaj informacij je objavljenih tudi na spletnih straneh Javnega štipendijskega sklada https://www.srips-rs.si/stipendije/izmenjevalnica in spletnih strani Regionalnih razvojnih agencij https://www.rc-nm.si/za-mlade/#stipŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE, razpis je že objavljen in vloge se lahko oddajo od 15. 6. daljehttps://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20202021-292-javni-

ZOISOVE ŠTIPENDIJErazpis bo objavljen do konca meseca junija https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/zoisPogoji: izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih letih in povprečno oceno najmanj 4,70. Za izračun povprečne ocene se upoštevajo vse ocene 9. razreda OŠ.

Letošnja sprememba: 1.junija 2020, je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki prinaša nekatere spremembe tudi na področju štipendiranja in invalidskega varstva, torej na področjih, ki sodita pod okrilje Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Uveljavljanje izjemnih dosežkov – Zoisove štipendijeVlagatelji za dodelitev Zoisove štipendije bodo lahko ob prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 uveljavljali izjemni dosežek, ki so ga dosegli v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 in v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 (57. člen zakona). Prav tako bodo lahko v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 uveljavljali znanstvenoraziskovalno nalogo ali znanstveni prispevek v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, objavljeno v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 in v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020Vlagatelj vloge za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo, pri čemer lahko ponovno uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je uveljavljal oziroma bi ga lahko uveljavljal v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020.

(Skupno 79 obiskov, današnjih obiskov 1)